Vitamin Eğitim | Blog

8. Sınıflar LGS’ye Hazırlanmak için Ne Yapmalı?

Ortaöğrenim son sınıf öğrencileri hayallerindeki liselere yerleşebilmek için Millî Eğim Bakanlığı (MEB) tarafından her sene uygulanan Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) katılırlar. LGS, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibarıyla öncesinde var olan TEOG sınavı yerine uygulamaya geçirilen sınav sistemidir. Bu sınav, beceri temelli sorulardan oluşup öğrencilerin mantık ve akıl yürütme yeteneklerini ölçer. Öğrenciler sınavda aldıkları puanlara göre çeşitli liselere başvurabilirler. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri vb. bu liseler arasında yer alır. Yeterli puanı alan öğrenciler tercih listesindeki liseler arasından istedikleri liseyi seçmekte özgürdürler. Yapacakları bu seçimde hayallerindeki meslek veya ilgi alanları etkili olabilir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ortaöğretimin son senesi olan 8. sınıfın öğretim programı baz alınarak hazırlanır. Öğrenciler bu sınavda önceki senelere ait derslerden ve konulardan sorumlu tutulmazlar. Liselere Giriş Sınavı (LGS) 6 temel dersten oluşur. Bu dersler; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Yabancı dil (İngilizce), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisidir. Sınav her sene Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihte ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilir. Oturumların ikisi de aynı gündür. Sabah oturumunda sözel derslere yönelik sınav yapılırken öğle oturumunda öğrenciler sayısal alandaki derslerden sorumlu tutulurlar. Sınavın sözel bölümünde 50, sayısal bölümünde ise 40 olmak üzere toplamda 90 soru bulunur. Öğrencilerin LGS’de aşmaları gereken en önemli zorluklardan biri de zaman yönetimidir. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bu 90 soruluk sınavı bitirmeleri için öğrencilere 2 saat 35 dakikalık bir süre tanır. Dolayısıyla öğrencilerin sözel bölümde yer alan her bir soru için 1,5 dakika, sayısal alandaki her bir soru için de 2 dakikaları vardır. Sınavda yapılan her 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü de sınavla ilgili önemli bir unsurdur.

LGS’ye girmek isteyen öğrencilerin uymaları gereken bazı şartlar vardır. Sınava katılacak olan öğrenciler bir ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmalı ve bu kurumların son sınıfında öğrenim görmelidirler. Aynı zamanda sınava sadece kendi okullarında girebilirler. Sınava girmek için başvuruda bulunan öğrenciler öncesinde LGS’nin kendi kurallarına hâkim olmalıdırlar. Bu kurallar arasında sınav gününe ve sınav saatine uymak, her iki oturuma da aynı sınıfta ve sırada girmek, sınava girecek öğrencinin kimliğinin geçerlilik süresinin dolmamış olması vb. bulunur. Öğrenciler sınava girmeden önce bu kuralları dikkatle incelemelidirler.

LGS’ye girecek öğrenciler için sınava hazırlık süreci oldukça önemlidir. Öğrenciler bu zorlu dönemi olabildiğince verimli geçirmeli ve sınava sistematik bir şekilde hazırlanmalıdırlar. Bu dönemde veliler, öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik destekte bulunmalı ve sınava hazırlık süreciyle yakından ilgilenmelidirler. Aynı zamanda ebeveynler; çocukların öğrenme stilleriyle uyumlu çalışma programları hazırlamalarına yardımcı olabilir, etkili bir öğrenme süreci geçirmelerini sağlayabilirler. Öğrencilerin ders çalışma şekilleri ve konu kavrama becerileri birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla onlara karşı anlayışlı olmak ve yardımda bulunmak gerekir. Bu süreç içerisinde öğrenciler ihtiyaç duydukları takdirde gerekli rehberlik yardımını da almalıdırlar.

Öğrenciler Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanırken derslere ait konuları sağlam bir temelle öğrenmeli ve düzenli bir şekilde not alarak özet çıkarıp bunları tekrar etmelidirler. Bu dönemde sadece konulara çalışmaları yeterli değildir. Sınavda karşılarına çıkabilecek her türlü soru tipine hâkim olabilmeleri için bol bol soru çözmeli ve deneme sınavlarına katılmalıdırlar. Gerekli gördüklerinde çözdükleri testlerde yanlış yaptıkları soruları incelemeli, öğremenleri ile analiz etmeli ve bunlara benzer sorular çözmelidirler. Yanlış yaptıkları sorular eksik oldukları konuları görmeleri açısından da öğrencilere yarar sağlar. Bu soruları incelerken eksiklerini tamamlamaya yönelik konu tekrarı da yapabilirler.

Öğrenciler merkezî sınavda sorulacak sorularla ilgili fikir sahibi olabilmek için Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) her sene yayımladığı çıkmış soruları inceleyebilirler. Ayrıca Bakanlık tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan örnek soruları inceleyebilir ve böylece kurumun soru tiplerine aşinalık kazanabilirler.

8. sınıf öğrencilerinin LGS’ye olabildiğince donanımlı bir şekilde girebilmeleri için ihtiyaçları olan her türlü eğitim desteğini almaları lazımdır. Bu desteği farklı farklı kaynaklardan almaya çalışmak hem öğrenciler hem de ebeveynler için oldukça zorlayıcıdır. Vitamin LGS, öğrencinin sınava hazırlıkta ihtiyaç duyabileceği her şeyi tek bir eğitim çözümünde sunar. Öğrenciye sınavda çıkacak soruları çözebilmesi için gereken üst düzey becerileri kazandırır ve çözdüğü sorulara göre akıllı yönlendirmeler yapar. Üstelik Vitamin LGS’nin LGS ile yüksek benzerlikteki deneme sınavlarıyla öğrenci gerçek sınav deneyimi kazanır ve diğer öğrenciler arasındaki yerini görür. Vitamin LGS sınava hazırlık sürecini öğrenciler ile yaşayan velileri de düşünür. Öğrencinin aldığı her ders için çalışma durumu, performans ve beceri analizi sunan ayrıntılı Vitamin LGS raporları sayesinde veliler çocuklarının hazırlık sürecini yakından takip edebilirler.