Vitamin Eğitim | Blog

8. Sınıf LGS Konuları Nelerdir?

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlıkta öğrencilerin en merak ettikleri konuların başında sınavdaki soru dağılımı gelir. Öğrenciler disiplinli ve gerçekçi bir çalışma planı hazırlamak için konulara göre soru dağılımı hakkında bilgi sahibi olmalı ve çıkmış soruları incelemelidirler. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl soru dağılımını belirleyerek bu dağılımı görmeleri için öğrencilerle paylaşılır.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilir. Birinci oturum sözel bilgilerin ölçüldüğü oturum olarak karşımıza çıkar. LGS’nin sözel oturumunda öğrencilerin sorumlu oldukları dersler ve soru sayıları; İngilizce 10, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Türkçe 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 şeklindedir. Sözel alandaki her bir teste yönelik LGS’de en çok çıkan konuların geçmiş yıllara göre soru dağılım tablosu aşağıda verilmiştir.

İçindekiler

  1. 2022 LGS’de çıkmış sorulara ait konu dağılımları
  2. İkinci Oturum

2022 LGS’de çıkmış sorulara ait konu dağılımları ise aşağıdaki gibidir:

Ders Konu Soru Sayısı
İngilizce Friendship 2
İngilizce Teen Life 2
İngilizce In the Kitchen 1
İngilizce On the Phone 1
İngilizce Adventures 1
İngilizce Tourism 1
İngilizce Chores 1
İngilizce Science 1
Ders Konu Soru Sayısı
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Milletin Yemini: Misakımillî 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Batı Cephesi 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İlelebet Cumhuriyet 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Direnişten Dirilişe: Sakarya'dan Büyük Taarruza 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları 1
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri 1
Ders Konu Soru Sayısı
Din Kültürü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi 1
Din Kültürü Din, Birey ve Toplum 5
Din Kültürü Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 1
Din Kültürü Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1
Din Kültürü İnsanın İradesi ve Kader 1
Din Kültürü Kaderle İlgili Kavramlar 1
Ders Konu Soru Sayısı
Türkçe Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamını Bulma 2
Türkçe Cümle Anlamını Belirleme 2
Türkçe Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri ile Yapısal Özelliklerini İnceleme 3
Türkçe Metinler Arası Karşılaştırma Yapma 1
Türkçe Görsel, Grafik, Tablo ve Çizelgeyle Sunulan Bilgileri İnceleme ve Yorumlama 3
Türkçe Metin Türleri 1
Türkçe Metinde Kullanılan Düşünceyi Geliştirme Yollarını Belirleme 1
Türkçe Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme/Sorular Sorma 1
Türkçe Anlatım Bozuklukları 1
Türkçe Sözel Mantık 1
Türkçe Yazım Kuralları 1
Türkçe Fiilde/Eylemde Çatı 1
Türkçe Cümlenin Ögeleri 1
Türkçe Noktalama İşaretleri 1
Ders Konu Soru Sayısı
Matematik Üslü İfadeler 2
Matematik Kareköklü İfadeler 3
Matematik Eşitsizlikler 2
Matematik Çarpanlar ve Katlar 1
Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 2
Matematik Veri Analizi 1
Matematik Dönüşüm Geometrisi 1
Matematik Eşlik ve Benzerlik 1
Matematik Üçgenler 2
Matematik Doğrusal Denklemler 3
Matematik Basit Olayların Olma Olasılığı 1
Matematik Geometrik Cisimler 1
Ders Konu Soru Sayısı
Fen Bilimleri DNA ve Genetik Kod 1
Fen Bilimleri Kalıtım 1
Fen Bilimleri Mutasyon ve Modifikasyon 1
Fen Bilimleri Biyoteknoloji 1
Fen Bilimleri Besin Zinciri ve Enerji Akışı 1
Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri 1
Fen Bilimleri Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları 2
Fen Bilimleri Mevsimlerin Oluşumu 1
Fen Bilimleri Katılarda Basınç 1
Fen Bilimleri Akışkanlarda Basınç 1
Fen Bilimleri Basit Makineler 2
Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektriklenme 2
Fen Bilimleri Periyodik Sistem 1
Fen Bilimleri Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1
Fen Bilimleri Asitler ve Bazlar 1
Fen Bilimleri Maddenin Isı ile Etkileşimi 2
Türkçe
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Parçada Anlam 8 3 3 10
Sözcükte Anlam 2 2 1 2
Yazım Kuralları 1 1 1 -
Söz Sanatları - - 1 -
Anlatım Bozukluğu 1 1 - -
Fiilimsiler 1 1 1 -
Cümlenin Öğeleri - - 1 -
Sözel Mantık- Görsel Okuma 1 7 6 4
Noktalama İşaretleri 1 1 1 -
Fiilde Çatı - - - -
Deyimler ve Atasözleri 1 - - 2
Cümle Türleri 1 1 1 -
Cümlede Anlam 2 2 2 2
Metin Türleri 1 1 2 -
Toplam 20 20 20 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Bir Kahraman Doğuyor 1 1 3 1
Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 1 2 4 2
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 5 4 - 3
Demokratikleşme Çabaları - - - 1
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 1 - 1
Millî Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm 1 2 3 2
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası 1 - - -
Toplam 10 10 10 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Kader İnancı 1 1 4 2
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri 1 2 - -
Zekât ve Sadaka 1 3 4 2
HZ. Muhammed’in Örnekliği 1 3 - 3
Din ve Hayat 6 1 2 3
Toplam 10 10 10 10
İngilizce
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Friendship 2 1 21 1
Natural Forces - - - -
Adventures 1 1 - 1
On the Phone - 1 2 1
Science - 1 - 1
In the Kitchen 1 1 2 2
Tourism 3 - - 1
Teen Life 1 3 2 1
The Internet 1 1 2 1
Chores 1 1 - 1
Toplam 10 10 10 10

Sınavın ikinci oturumunda öğrencinin sayısal alandaki bilgileri ölçülür. Bu oturumda ise Fen Bilimleri 20, Matematik 20 olmak üzere toplam 40 soru bulunur.
Sayısal derslerdeki konu dağılımı aşağıdadır.

Matematik
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Doğrusal Denklemler 3 4 - 2
Geometrik Cisimler 2 1 - -
Köklü Sayılar 3 3 3 3
Dönüşüm Geometrisi 1 2 - -
Üçgenler 2 1 - 1
Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler 2 1 4 2
Çarpanlar ve Katlar 1 1 3 3
Olasılık 1 1 3 1
Üslü Sayılar 2 2 4 3
Eşlik ve Benzerlik 1 1 - 1
Eşitsizlikler 2 2 - 2
Veri Analizi - 1 3 2
Toplam 20 20 20 20
Fen Bilimleri
KONULAR 2018 2019 2020 2021
Basınç - 2 5 2
Ses 1 - - -
Mevsimler ve İklim 1 1 3 2
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 3 3 - -
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim 3 4 - 4
Işığın Kırılması 1 - - -
Madde ve Endüstri 6 5 4 5
Kalıtım 1 - - -
Basit Makineler 2 2 - 2
DNA ve Genetik Kod 2 3 8 5
Toplam 20 20 20 20