Vitamin Eğitim | Blog

8. Sınıf LGS Çıkmış Sorular

Liselere Giriş Sınavı (LGS) öğrencilerin hedeflerine giden yolda büyük bir adımdır. Hayal ettikleri liselere yerleşmek öğrencilerin sonraki dönemlere yönelik kariyer hedefleri açısından belirleyici unsurdur. Bu sebeple hem öğrencilerin hem de velilerin gözünde oldukça önemlidir. Öğrenciler sınava hazırlık sürecinde ders çalışırken öğrenme stilleriyle olabildiğince uyumlu ve sistematik bir yol izlemelidirler. Sınavda karşılarını çıkabilecek her soru tarzına hazırlıklı olmalıdırlar. Dolayısıyla öğrenciler yapabildikleri kadar kaynak taraması yapmalı, konuları tekrar etmeli ve deneme sınavlarına katılmalıdırlar.

LGS’ye hazırlanan öğrencilerin önceki yıllarda çıkmış soruları çözmeleri sınavın sistemini anlamaları ve çalışmalarını planlamaları bakımından gereklidir. Sadece yapılan son LGS’nin sorularını değil, geçmiş yıllara ait çıkmış soruları da görmek ve konu dağılımları hakkında bilgi edinmek öğrencilerin çalışmalarına yön vermelerini sağlayacaktır . Yapacakları bu çalışmalarda inceledikleri çıkmış sorulara analitik bir bakış açısıyla yaklaşmalıdırlar. Gerektiği takdirde bu soruları onlara yardımcı olan eğitim uzmanları ile birlikte çözmelidirler. Sayısal alandaki çıkmış soruları analiz ettikten sonra bunlara benzer sorular oluşturup çözmeleri pratiklik kazanmaları açısından son derece önem taşır. Sözel bölümde yer alan derslerde ise çıkmış soruların konu dağılımlarını inceleyerek bu konulara yönelik ders tekrarı yapıp eksiklerini giderme amaçlı test çözebilirler. Özellikle sözel alandaki derslerde dikkat edilmesi ve hatırlanması gereken önemli tarihler ve olaylar için hafıza kartları hazırlayabilir, bu kartlarla çalışabilir ve konuları istedikleri zaman hızlıca tekrar edebilirler.

LGS’ye giren öğrencilerin en çok zorlandıkları soru tiplerinden biri de paragraf sorularıdır. Bu soru tipi sınavda farklı şekillerde yer alabildiği için paragraf sorularına hazırlanmanın kesin bir yolu yoktur. Öğrenciler paragraf sorularını çözebilmek için bol bol kitap okumalıdırlar. Soruları gereken hızda çözemeyen öğrenciler okuma teknikleri konusunda alanında yetkin eğitim kurumları ve profesyoneller tarafından hazırlanmış dijital uygulamalar vasıtasıyla okuma hızlarını artırabilirler. Öğrencilerin hızlarını artırmaları sınav için verilen zamanı en verimli şekilde kullanmalarını sağlar çünkü bu beceri sadece paragraf sorularında değil aynı zamanda bütün sorularda işlerine yarayacaktır.

Öğrenciler geçmiş yıllardaki çıkmış soruları görerek stres seviyelerini de azaltabilirler. Çıkmış sorulara Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden ulaşabilirler. Ayrıca çıkmış sorulara ve bu soruların çözümlerine Vitamin LGS’nin sitesi üzerinden de erişebilirler. Öğrenciler soruların ayrıntılı çözümlerine ulaştıkça gördükleri soru tarzlarında pratik yapma fırsatını da yakalarlar. Böylece onlar için çok önemli olan LGS’de yer alan soruları kolayca çözebilirler. Öğrenciler bu süreçte yaşadıkları stresi azaltabilmek için destek almak isterler. Bu konuda uzman öğretmenlerden veya özel hizmet veren yetkili kişilerden rehberlik yardım alabilirler.