Vitamin Eğitim | Duyurular

Duyurular

MEB, 2024 LGS Konularını Açıkladı!

2023 LGS Kapsamında Bulunan Konular

MEB’in yaptığı açıklamalar doğrultusunda 2024 LGS kapsamında bulunan konuları aşağıda görebilirsiniz.

Matematik

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Fen Bilimleri

 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji
 • Katılarda Basınç
 • Akışkanlarda Basınç
 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (as)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el- Kürsi ve Anlamı
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (as)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı
 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 • Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı
 • Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı
 • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler ve Olaylar
 • Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
 • I. Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler
 • Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
 • İşgal Yıllarında Anadolu
 • Cemiyetler ve Kuvayımilliye
 • İstiklal Yolculuğu
 • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
 • Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
 • Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması
 • Doğu ve Güney Cepheleri
 • Batı Cephesi
 • Maarif Kongresi
 • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekâlif-i Milliye
 • Direnişten Dirilişe: Sakarya'dan Büyük Taaruz'a

Türkçe

 • Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamını Bulma
 • Deyim, Atasözü ve Özdeyişlerin Metne Katkısını Belirleme
 • Söz Sanatlarını Belirleme
 • Geçiş ve Bağlantı İfadelerinin Metne Katkısını Belirleme
 • Cümle Anlamını Belirleme
 • Metnin Konusunu ve Ana Düşüncesini Belirleme
 • Metnin Yardımcı Düşüncelerini ve Başlığını Belirleme
 • Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri ile Yapısal Özelliklerini İnceleme
 • Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme/Sorular Sorma
 • Metin Türleri
 • Metinde Kullanılan Düşünceyi Geliştirme Yollarını Belirleme
 • Metinde Kullanılan Anlatım Biçimlerini Belirleme
 • Metin Çözümleme
 • Metinler Arası Karşılaştırma Yapma
 • Görsel, Grafik, Tablo ve Çizelgeyle Sunulan Bilgileri İnceleme ve Yorumlama
 • Sözel Mantık
 • Fiilimsiler/Eylemsiler
 • Cümlenin Ögeleri
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

İngilizce

 • Friendship
 • Teen Life
 • In The Kitchen
 • On The Phone
 • The Internet
Türkiye’nin bir numaralı LGS hazırlık platformu Vitamin LGS, diğer hazırlık ürünlerinden farklı olarak öncelikle öğrenciye sınav başarısı için gereken üst düzey becerileri kazandırır. Bununla birlikte; kişiselleştirilmiş çalışma planı, akıllı performans takip sistemi, binlerce beceri temelli soru, Türkiye genelinde uygulanan deneme sınavları ve nokta atışı eksik giderme özellikleriyle de LGS’de başarı için gerekli olan her şeyi bir arada sunar.
Akıllı soru üretme sistemi DinamikMAT, LGS’de başarı için en temel gerekliliklerden biri olan hızlı ve hatasız işlem yapma becerisini geliştirerek sınavda hız kazandıracak teknikleri öğretir, matematik kazanımlarının edinilmesini kolaylaştırır ve öğrencinin sınav başarısını yükseltir.
LGS için özel hazırlanan online hızlı okuma programı HIZLIGO LGS, okuma hızının çok kritik olduğu ve tüm derslerde uzun paragraf sorularının bulunduğu LGS’de başarı için gerekli olan okuduğunu anlama becerisini geliştirerek öğrenciye LGS’de fazladan 30 dakikaya kadar zaman kazandırır ve sınav başarısını artırır.