Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, "Sevgilerde" adlı şiirde geçen bazı cümleler alınıp cümle içinde bir kelimenin altı çizilmiştir. Verilen seçeneklerdeki cümlelerin hangisinde altı çizili bu kelimenin zıt anlamlısı olduğunu belirleyin.