Zıt Anlamlı Kelimelerin Kullanıldığı Cümleleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

"İyimserlik Kötümserlik" adlı metinde geçen zıt anlamlı kelimeleri belirlemen istenmektedir.