Zıt Anlamlı Kelimelerin Kullanıldığı Cümleler

Türkçe - Konu Anlatımı

Birbirine bütünüyle zıt olan durum ve kavramları ifade eden kelimelere karşıt (zıt) anlamlı kelimeler denir. Bir sözcüğün olumsuzu, onun karşıt anlamlısı demek değildir. Sözcüğün olumsuzu ile karşıt anlamlısı birbirinden farklı şeylerdir.

Zıt anlamlı kelimelerin kullanıldığı cümleler ile ilgili konu anlatımında zıt anlamlı kelime tanımını bulabilir, zıt anlamlı kelimelerin kullanıldığı örnek cümleleri görebilirsiniz.