Zarfların İşlevlerini Belirleme – Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin işlevlerini seçenekler arasından belirleyeceksin.