Zamir Çeşitlerini Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Ekranda çeşitli cümleler vardır. Kullanıcıdan cümle içindeki zamirin türünü belirlemesi istenmektedir.