Yüzdelik İfadeleri Modelleme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bir kesri yüzde sembolü ile gösterebilmek için paydasının 100 olması gerekir. Dolayısıyla bir kesir paydası yüz olacak şekilde genişletilebiliyor veya sadeleştirilebiliyorsa o kesir yüzde sembolü ile gösterilebilir. Benzer şekilde ondalık gösterimler de yüzde sembolü ile gösterilebilir. Bunun için ondalık ifade paydası 100 olan bir kesir şekilde yazılır ve daha sonra da bu kesir yüzde sembolü ile gösterilir.

Bu interaktif etkinlikte sana verilen görevlere göre kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimleri kullanarak hayvanat bahçesini modelleyeceksiniz.