Yürütme Yetkisi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Anayasa ile belirlenmiş kural ve ilkelerin uygulanması anlamına gelen yürütme yetkisi, ülkemizde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir.

Bu canlandırmayı izleyerek yürütmenin tanımı, yürütme yetkisinin elinde bulunduran kurumların yetki ve görev kapsamları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.