Yurtta Sulh Cihanda Sulh

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Birinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak ve dünya barışını korumak için ”Milletler Cemiyeti” adı ile bir cemiyet oluşturulmuştur. Türkiye, 6 Temmuz 1932 tarihinde toplanan Milletler Cemiyeti genel kurulunda, İspanya temsilcisinin teklifiyle cemiyete resmen davet edildi. Türkiye, 18 Temmuz 1932 tarihinde Milletler Cemiyeti’ne üye oldu. Türkiye, bu cemiyete üye olarak; dünya barışına katkıda bulunmayı, uluslararası işbirliğini geliştirmeyi ve dış politikada karşılaştığı sorunların çözümünde uluslararası destek sağlamayı hedeflemiştir. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini benimseyen Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki saygınlığının bir kat daha artmasına olanak sağlamıştır.

Milletler Cemiyeti'nin kuruluş amacı, çalışmaları ve Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne katılma süreci ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.