Yurdumuzda Nüfus Sayımı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Ülkemizde nüfus sayımı cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez 1927, ikinci sayımda 1935 yılında yapılmıştır. 1990 yılına kadar da her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmaya devam etmiştir. Son nüfus sayımı ise 22 Ekim 2000 yılında gerçekleşmiştir. 2007 yılından itibaren de nüfus sayımı sonuçları adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile açıklanmaktadır. Genel nüfus sayımları sayesinde  nüfusun yaş grupları, cinsiyetleri, okur-yazarlık ve medeni durumları gibi konularda bilgiler toplanır.

Canlandırmada ülkemizde çeşitli yıllarda yapılmış nüfus sayımı sonuçları verilmektedir. Toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için nüfusun yaş grupları, cinsiyet, okuryazarlık durumu, çalışan sayısı ve medeni durumlarına göre dağılımın saptandığı belirtilmektedir. Nüfus sayımı sonucunda alınan bilgilerin Devlet İstatistik Enstitüsü'nde değerlendirilip halkın eğitim, sağlık, konut, beslenme gibi konularla ilgili ihtiyaçlarının belirlendiği açıklanmaktadır.