Yüklü ve Nötr Cisimler Arasındaki Etkileşim

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Aynı yüklü cisimler birbirini iterken, zıt yüklü cisimler birbirini çeker. Yüklü cisimler yüksüz cisimleri kendine doğru çekerken, yüksüz cisimler arasında herhangi bir etkileşim olmaz.

Bu etkileşimde yüklü ve yüksüz cisimler arasındaki etkileşimler incelenecektir.