Yüklemi Ek Fiil Almış Cümleleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte verilen cümleler arasında yüklemi ek fiil almış olanları belirleyeceksiniz.