Yöndeş, Dış Ters ve İç Ters Açılar

Matematik - Canlandırma

İki doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılardan bu iki doğru arasında kalan açılara iç açılar denir. Kesenin farklı tarafında bulunan ve komşu olmayan iç açılara ise iç ters açılar adı verilir. İki doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılardan bu iki doğru arasında olmayan açılara dış açılar denir. Kesenin farklı tarafında bulunan ve komşu olmayan dış açılara ise dış ters açılar adı verilir. İki doğruyu bir kesenle kestiğimizde kesenin aynı tarafında olan biri içte, diğeri dışta kalan açılara yöndeş açılar denir. Doğrular paralel olduğu zaman, iç ters açıların ölçüleri, dış ters açıların ölçüleri ve yöndeş açıların ölçüleri eşit olur. 

Bu konu anlatımında, birbirine paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı yöndeş, ters, iç ters, dış ters ve bütünler açılar anlatılmaktadır.