Yoğunluğun Hesaplanması

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma

Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.

Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz.