Yeni Türk Alfabesinin Kabulünden Sonra Kültürel Yaşamdaki Değişiklikleri Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi sonrasında kültürel yaşamda görülen başlıca değişimleri öğrenebilirsiniz.