Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bu konu anlatımında, Osmanlı Devletinde yeni kurulan kurumların toplum hayatını nasıl etkilediği anlatılmaktadır.