Yeni Düşünce Yöntemi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Francis Bacon (Beykın, 1561-1626) ve René Descartes (Dekart, 1596-1650) doğayı tanımak için yeni bir yöntem belirlemeye çalıştılar. Bacon ve Descartes, Aydınlanma düşüncesinin temellerini attılar ve modern bilimin oluşmasında önemli katkılarda bulundular.

Bu konu anlatımında, Bacon ve Descartes'ın, aydınlanma düşüncesinin temellerini oluşturdukları ve modern bilimin oluşmasında önemli katkılar sağladıkları anlatılmaktadır.