Yeni Buluşların ve Bilimsel Gelişmelerin Etkisi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Kağıt ve baskının gelişmesi, bilgiyi daha kolay erişilebilir hale getirdi. Bunun yanı sıra, insan merkezli bir bakış açısının gelişmesi, özellikle eğitimin yaygınlaşması ve üniversitelerin sayısının artmasıyla birlikte, Avrupa’da düşünce ve bilimde köklü değişimler yaşandı.

Bu konu anlatımında, kağıt ve baskının gelişmesi ile Avrupa’da düşünce ve bilimde köklü değişimler yaşandığı anlatılmaktadır.