Yazının Tarihçesi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Geçmişten bugüne insanlar, haberleşmek ve birbirleriyle iletişim kurmak için yazıyı kullandılar. İlk olarak Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı ile yazılan bu yazılar, zaman içinde bugün kullandığımız alfabeye dönüşmüştür. Mısır Uygarlığı tarafından kullanılan hiyeroglif yazısı da özellikle eski Mısır anıtlarında kullanılmıştır.

Canlandırmayı izleyerek yazının bulunuşu, zaman içindeki gelişimi, iletişimde ve bilgi aktarımındaki önemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.