Yazımı Karıştırılan Kelimeler - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada altı çizili kelimelerin yazımının doğru ya da yanlış olduğunu belirleyebilirsin.