Yazım Kurallarını Uygulama - Ses Olayları

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerde yazımı yanlış olan kelimeleri belirleyip bu kelimelerin doğrusunu yazmanız beklenmektedir.