Yarı Metallerin Özellikleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Yarı metallerin özellikleri hem metallere hem de ametallere benzerlik gösterir. Elektrik iletkenlikleri metallerden az, ametallerden ise fazladır. Bazıları parlak görünüp şekil verilebilirken, bazıları mat görünür ve kırılgandır. Elektron alarak ya da vererek anyon ya da katyon olabilirler. Oda sıcaklığında tamamı katı halde bulunur. Periyodik tabloda metaller ile ametallerin arasında yer alırlar.

Yarı metallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri açıklanır. Periyodik tablodaki yeri gösterilir. Yarı metallerin alt grupları hakkında bilgi verilir.