Yapısına Göre Kelimeler – Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada ekranda verilen kelimelerin basit, türemiş ve birleşik kelimeler olarak sınıflandırılması istenmektedir.