Yakıt Çeşitleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç genel grupta toplanır. Katı yakıtlar; odun, linyit, antrasit, taş ve kok kömürleridir. Sıvı yakıtlar; petrol ve petrollerin işlenmesiyle oluşan petrol ürünleridir. Gaz yakıtlar; doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ve hava gazıdır.

Yakıt çeşitleri ile ilgili konu anlatımında katı yakıtları, sıvı yakıtları ve  gaz yakıtları öğrenebilirsiniz.