Yabancı Okullar Sorunu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Devletinin gücünü önemli ölçüde yitirdiği on dokuzuncu yüzyılda, egemenliğimiz altındaki topraklarda birçok yabancı okul açılmıştır. Ülkemizdeki yabancı okulların durumu Lozan Konferansı'nda da gündeme gelmiş ve antlaşma metninde ülkemizdeki yabancı okulların uyması gereken kurallara yer verilmiştir. Yabancı okullara; Türkiye Hükümeti’nin kanunlarına ve Türk okullarının uydukları yönetmeliklere göre çalışma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu konu anlatımında, ülkemizde bulunan yabancı okullar ile ilgili olarak Lozan Konferansı'nda alınan kararlar ve sonraki dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.