Writing Exercise 2: Class President

İngilizce - Alıştırma

Democracy - 10

Bu alıştırmada, sınıf başkanı seçimlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir paragraf yazınız.