Wilson İlkeleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Wilson İlkeleri, Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği günlerde, 8 Ocak 1918 tarihinde ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından yayınlanmıştır. Wilson İlkeleri 14 maddeden oluşmaktadır. Bu ilkelerde öne çıkan başlıca konular; gizli anlaşmalara karşı çıkılarak açık diplomasinin savunulması, galip devletlerin mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı almasının engellenmesi, dünya barışını sürekli kılmak amacıyla milletler cemiyetinin kurulmasıdır.

ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından yayınlanan ilkeler ve bu ilkelerin içerikleri hakkında bilgilere yer verilmektedir.