Voltmetre

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bir elektrik devresinde devrenin uçları arasındaki enerji farkı yani gerilim voltmetre adı verilen aletlerle ölçülür. Voltmetrenin ( + ) ucu gerilimi ölçülecek devre elemanının (+ )ucuna, (- ) ucu ise devre elamanının ( - ) ucuna gelecek şekilde bağlanır. Voltmetreler elektrik devresi çizimlerinde yuvarlak içinde V simgesi ile gösterilir.

Bu canlandırmayı izleyerek voltmetrenin görevini, devreye nasıl bağlandığını ve simgesinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.