Voltaire

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Fransız yazar, şair, düşünür, filozof Voltaire, 1694'de Paris'te doğmuştur. Avrupa'da aklın üstünlüğünün öne çıktığı ve toplumsal yapı üzerine tartışmaların yaşandığı “Aydınlanma Dönemi”nin önemli entelektüellerindendir. Voltaire'in felsefesi; bireyi temel alan, aklın üstünlüğünü savunan, bireyin haklarını ön planda tutan bir felsefedir. Din ve ifade özgürlüğü, Voltaire'in felsefesinin temel yapıtaşlarıdır. Laiklik düşüncesinin en önemli isimlerinden biri olmuştur. Atatürk'ün siyasi düşüncesini büyük ölçüde etkileyen kişilerden biridir. 1778'de vefat etmiştir.

Voltaire'in hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.