Vocabulary Exercise 2: The Internet

İngilizce - Alıştırma

Bu alıştırma ile internet ve internet kullanımı ile ilgili kelimelerin yer aldığı kelime gruplarını cümle oluşturmak için eşleştirebilirsiniz.