Vocabulary Exercise 2: Natural Forces

İngilizce - Alıştırma

Natural Forces - 10

Bu alıştırmada, doğal afetler ile ilgili verilen soru cümlelerini doğru olarak kurabilmek için soruların devamı olduğunu düşündüğünüz kelime gurupları ile eşleştiriniz.