Verilen Bir Sayıyı Üslü İfade Şeklinde Yazma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bir tam sayının pozitif kuvveti alınırken, o tam sayı, kuvveti kadar kendisiyle çarpılır. Tam sayının negatif kuvveti hesaplanırken ise sayının çarpma işlemine göre tersinin pozitif kuvveti alınır.

Bu interaktif etkinlikte verilen bir sayıyı üslü ifade şeklinde yazacaksınız.