Vatandaşlık Bilinci ve Cumhuriyet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Devleti döneminde temel haklarından yoksun olan vatandaşlar, cumhuriyet yönetimine geçilmesiyle haklarına kavuşmuşlardır. Bu durum temel hak ve özgürlüklerin yasal güvence altına alınması ve devlet tarafından korunarak geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Devlet ile vatandaş arasında hak ve ödeve dayanan bir ilişki vardır. Bu durum vatandaşlık bilincine sahip olma kavramını geliştirmiştir. Bu bilince sahip olan bireyin en temel özelliği vatandaşlığın kendisine sağladığı haklara sahip çıkmak ve vatandaşlığın kendisine yüklediği ödevleri yerine getirmektir.

Bu konu anlatımında, Cumhuriyet yönetimi ve vatandaşlık bilincinin oluşması arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebilirsiniz.