Vatandaşlarımızın Temel Hak ve Özgürlüklerine Kavuşma Sürecini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Osmanlı Devleti döneminde yöneticiler karşısında kul konumunda olan vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine kavuşmalarının hangi gelişme ile sağlandığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.