Uygur Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Uygur Devleti hakkında bilgilere yer verilmiştir.