Üyesi Olduğumuz Kurumlar

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Belirli bir amaçla toplanan kişilerin meydana getirdikleri resmi topluluk kurum olarak tanımlanmaktadır. Kurumların kurulması ve işleyişi çeşitli kanunlar çerçevesinde belirlenir. Her kurumun belirli bir amacı vardır. Kurumlar içinde ilişkilerin ve görevlerin belli olduğu bir yapılanma vardır. Toplumun en küçük kurumu ailedir. Aile kurumunun işleyişi Medeni Kanun ile belirlenmiştir. Aile kurumunun üyeleri arasında sıkı bir dayanışma ve işbirliği vardır. Hayatımızda yer alan önemli kurumlardan bir diğeri ise eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren okullardır. Bu kurumdaki faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığının yasa ve yönetmelikleri kapsamında yürütülür. Bankalar, hastaneler günlük hayatta dahil olunan diğer kurumlara örnek olarak verilebilir.

Kurum kavramının tanımı, özellikleri, günlük yaşamımızda üyesi olduğumuz kurumlar ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.