Urartular

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Urartular, M.Ö. IX. yüzyılda Doğu Anadolu’da, Asya kökenli Huri kabileleri tarafından kurulmuştur. Başkentleri Tuşpa’dır. Ekonomileri hayvancılığa dayanmaktadır. Ayrıca yaşadıkları bölgenin gümüş, bakır ve demir madenleri bakımından zengin olmasından dolayı Urartularda madencilikte de gelişmiştir. Çivi yazısı ve hiyeroglif kullanmış olan ve dilleri yapı itibarıyla Türkçe’ye benzeyen Urartular; kaya oymacılığı, kabartma ve resim gibi sanat dallarında da gelişmişlerdir. Urartular’ın inşa ettikleri kaleler, tarımda verimi artırmak için yaptıkları su kanalları günümüze kadar ulaşmıştır. Urartu Devleti, M.Ö. 600’lerde Medler tarafından yıkılmıştır.

Bu konu anlatımında, Urartuların siyasi, ekonomik ve kültürel özellikleri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.