Ulusal Egemenlik ve Halkçılık

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Kişi egemenliğine dayanan Osmanlı Devleti’nden ulusal egemenliği temel alan Türkiye Devleti’ne geçiş, halk devletinin kurulması anlamını taşıyan bir gelişmedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlar, Osmanlı Devleti'ndeki hayatlarından farklı olarak demokratik haklara sahip özgür bireyler olmuşlardır. Bu süreçte devlet vatandaşa karşı görevleri olan bir kuruma dönüşmüş ve her türlü faaliyetinde öncelikle halk yararını gözeterek, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için çaba harcamayı ilke edinmiştir. Atatürk’ün ulusal egemenliğe dayanan halkçılık anlayışı sayesinde demokratik devlet yapımız her geçen gün daha da güçlenmektedir.

Bu canlandırmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile ulusal egemenlik kavramının oluşması ve ulusal egemenliğe dayanan halkçılık anlayışının benimsenmesi hakkında bilgiler edinebilirsiniz.