Ülkemizin Merkezi Yönetim Yapısı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Devletimizde merkezi yönetim üç yapıdan oluşmaktadır. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır. Yasama, yasa yapma görevini yerine getirir. Yasama, yasa yapma görevini yerine getirir. Yargı ise yürütmeyi denetleyen ve vatandaşların yasal haklarını kanun önünde koruması için çalışan yapıdır.

Bu canlandırmada ülkemizin merkezi yönetim yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı organlarını, güçler birliği ve güçler ayrılığı kavramlarını öğrenebilirsiniz.