Ülkemizin Ekonomisi Gelişiyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Lozan Barış Antlaşması ile siyasi olarak bağımsızlığını elde eden Türk milleti, bu süreç sonrasında çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği uygulamalarla ekonomik bakımdan da bağımsızlığını sağlama ve koruma hedefine yönelmiştir. Bu hedef doğrultusunda kabul edilen kanunlar ve oluşturulan yeni kurumlarla ülkemizde ekonomik alanda hızlı bir büyüme sürecine girilmiştir. Başta sanayi olmak üzere tarım, ticaret, bankacılık ve madencilik sektörlerinde önemli atılımlar yapılmıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomi alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Bu sorunu çözmek amacıyla takip eden dönemde çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve İkinci Dünya Savaşının ülkemiz ekonomisine etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.