Ülkemizdeki Ulaşım Hamleleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkemizdeki ulaşım faaliyetlerinin geliştirilmesine hız verildi. 1950 yılına kadar ülkemizdeki ulaşım politikası demiryolu yapımına ağırlık verilmesi şeklinde olmuştu. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte ulaşım politikamızda önemli bir değişim yaşanmaya başladı ve demiryolu yapımından daha çok karayolu yapımına ağırlık verildi. Ayrıca gelişen teknolojiye paralel olarak hızlı trenler ve uçaklar devreye girdi. Hızlı feribot ve gemilerle denizlerdeki yolcu taşımacılığında büyük artış sağlandı. Ulaşım alanında yaşanan gelişmeler günümüze kadar hız kesmeden devam etti.

Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülkemizin ulaşım politikalarında yaşanan değişim hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.