Ülkemizdeki Eğitim Hamleleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim-öğretim alanında gerçekleştirilen yeniliklerle halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek için büyük çaba harcanmıştır. Bu çabaların bir sonucu olarak ülkemizde okuma-yazma bilenlerin sayısı hızla artmıştır. Günümüzde de eğitim alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam etmekte ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla çabalar sürmektedir. Çünkü gelişen ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak bir neslin yetiştirilmesi zorunludur. 

Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim alanında gerçekleştirilen yenilikler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.