Ülkemizde Çeşitli Dönemlerde Uygulanan Ulaşım Politikalarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Ülkemizde Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren uygulanan ulaşım politikası ile Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 yılından sonraki ulaşım politikalarını karşılaştırabilirsiniz.