Ülkeler Arası Ticaret

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bir ürünün ya da hizmetin alınması veya satılmasına ticaret adı verilir. Farklı şehirlerdeki insanlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birbirleri ile ticaret yaparlar. Ülke sınırları içerisinde yapılan bu ticarete iç ticaret denir. Farklı ülkelerdeki insanlar da birbirleri ile ticaret yaparlar. Ülkeler arasında yapılan ticaret ise dış ticaret olarak adlandırılır. Dış ticaret kendi içerisinde ithalat ve ihracat olmak üzere ikiye ayrılır. Bir ürünün veya hizmetin başka bir ülkeden alınmasına ithalat denir. Ülkelerin ürettiği ürün ve hizmetleri başka ülkelere satması ise ihracat olarak adlandırılır. Bir ülkenin dış ticaretten kazandığı para yaptığı ihracata, harcadığı para ise yaptığı ithalata bağlıdır.

Bu canlandırmada, ticaretin tanımını bulabilir, iç ticaret ve dış ticaretin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca dış ticaret kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat hakkında bilgiler edinebilirsiniz.