Üçlü İtilafın Kurulması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Üçlü İttifak Grubunu’nun kurulması, sömürge alanlarının tehdit edileceğini düşünen İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Fransa ise 1871 yılında Almanya'ya kaptırdığı Alsas - Loren bölgesini geri almak için Almanya'ya karşı birlikte hareket edecek müttefik arayışına girmiştir. Öte yandan Panslavizm yoluyla Balkanlara egemen olmak isteyen Rus Çarlığı da İngiltere ve Fransa ile yakınlaşmaya başlamıştır. Bu süreç sonucunda 1907 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından kurulan Üçlü İtilaf Bloğunun temellerini oluşturmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra İtalya, ABD başta olmak üzere onlarca devlet İtilaf devletlerinin yanında savaşa katılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde çıkarları ortak olan devletlerin yakınlaşarak Üçlü İtilaf bloğunu oluşturması ve bu süreçte gerçekleşen gelişmeler hakkında bilgiler verilmektedir.