Üçgenin Alanı

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Üçgenin alanını veren bağıntıyı oluşturmak için alanını hesaplamayı bildiğimiz şekillerden yararlanabiliriz. İki tane eş üçgenin birleşmesiyle oluşan paralelkenarın alanı üçgenlerden birinin alanının iki katıdır. Buna göre üçgenin alanı bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısıdır.

Bu interaktif etkinlikte paralelkenarın alan bağıntısını kullanarak bir üçgeninin alanının nasıl hesaplanacağını öğrenebilirsiniz.