Üçgen Çeşitleri

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Bir üçgen açı ölçülerine ve kenar ölçülerine bakılarak farklı şekillerde isimlendirilebilir. Üçgenler açılarına göre ve kenarlarına göre adlandırılabilirler. Açı ölçülerine bakarak üçgenler: dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen ve dik açılı üçgen olarak adlandırılabilir. Kenar ölçülerine göre üçgenler ise eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve dik açılı üçgen olarak adlandırılabilir. Örneğin kenar ölçüleri eşit olduğu için eşkenar üçgen olarak adlandırılan bir üçgen, tüm açıları dar olduğu için aynı zamanda bir dar açılı üçgendir. 

Bu interaktif etkinlikte, verilen bir üçgenin  açı ve kenar ölçülerini değiştirerek, bir üçgenin isimlendirilmesinin açı ve kenarlarının değişimine göre nasıl farklılaştığını gözlemleyeceksiniz.